Modtager af Biennaleprisen 2019
Læs mere om prisen her

Revl og Krat-gruppen består af smykkekunstner Katrine Borup, smykkekunstner Pernille Mouritzen og tekstildesigner Bess Kristoffersen. Som gruppe er vi bundet sammen af Dyrehavehuset, skoven og den ånd der gennemsyrer Bess’ gæstekunstnerprojekt: at dele, udveksle og samskabe.

Vores Biennaleprojekt, Revl og Krat er tænkt i denne ånd. Vi inddrager naturen: planter, dyr, jord, vind og vejr som samarbejdspartnere. Ønsket er affødt af en trang til oprør mod det natursyn, der betragter mennesket som hersker over naturen. Vi ønsker at overlade en del af ansvaret og kontrollen til noget uden for os selv i et forsøg på at give magten tilbage til naturen og vise den respekt.

Med et begreb hentet hos den amerikanske videnskabsteoretiker Donna Haraway, stræber vi efter sympoiesis /samskabelse i modsætning til autopoiesis/selvskabelse. Vi er i det hele taget inspirerede af Haraways seneste bog “Staying with the Trouble”.

Workshop: Samskabelse med skovens dyr. Solsikkekerner.


Workshop: Støb af spirede solsikkekerner, solsikkefrøstande og bark. Sølv og bivoks. Vandstøb, sølv.


Tentakel: Tisotypier og urinpatineret kobber.


Workshop: Cyanotypi/blåtryk, lysfølsom emoulsion på papir/tekstil. Dagslys, tid, salt, regn og frost.


Workshop: Rodstrukturer, mønstre og vækst. Hvedekerner, blår og savsmuld. Vand, lys og tid.


Tentakel: Barkbillespor og fiberstrukturer “fremkaldes” med ild.


Udstillingsdesign i proces.


ten-TAK-ler:

Donna Haraway, Spætten, Cecilie Rubow, Blåmejser, Claus Neergaard, Musvitter, Bernhard Tommerup, Sumpmejser, Kristoffer Thurøe, Spætmejser, Rose Kristoffersen, Sortmejser, Jesper Johannes Madsen, Egern, Karla Borup Jonsen,  Myrer, Grethe Wittrock, Barkbiller, Solen, Pricilla Mouritzen, Månen, Henrik Mouritzen, Vind, Statens Værksteder for Kunst og Håndværk, Regn, Bier, Frost og Ild

http://pernillemouritzen.dk

http://www.katrineborup.dk

http://besskristoffersen.dk

https://www.biennalen.dk

Indslag om Revl og Krat i “Kulturen på P1” 30.4.2019 :
https://www.dr.dk/radio/p1/kulturen-pa-p1/kulturen-pa-p1-2019-04-30#!00:41:38

@