Midsommerfejring

20210515_205430Søndag d. 20. juni 2021 kl. 14

Udstilling af kranse: Keramiker Bente Skjøttgaard, designer Louise Campbell, glaskunstner Sia Mai, designer Kristine Mandsberg, smykkekunstner Pernille Mouritzen, smykkekunstner Katrine Borup, tekstilkunstner Grethe Wittrock, stoftrykker Anne Fabricius Møller, keramiker Ole Jensen og Bess Kristoffersen

Teolog og bioetiker Mickey Gjerris holder midsommertalen: Selv en Dråbe har et Ansvar at Løfte

@